Tin tức cổ đông

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

12/07/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết HĐQT Vv phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ

08/07/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 08/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ.

Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

04/07/2019 T

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​

Ngày 01/07/2019,  Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt

27/06/2019 N

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

  Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/06/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

24/06/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

24/06/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook