Tin tức cổ đông

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/06/2019 T

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,

Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

12/06/2019 T

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC                                   

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào thời gian và địa điểm như sau:

Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Ngọc Hùng

11/06/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT v.v bổ sung chương trình họp ĐHCĐ 2019 về chủ trương phát hành cổ phần

27/05/2019 N

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019 T

Ngày 24/05/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 742/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty (mã CK: CMG) như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CMC Global

22/05/2019 N

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 21/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT Về việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH CMC Global, theo đó:

Phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

15/05/2019 P

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

26/04/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook