Tin tức cổ đông

CMC thông báo v/v Phát hành CP trả cổ tức năm 2010, sửa đổi điều lệ và thay đổi nội dung ĐKKD

06/10/2011 C

Căn cứ:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết số 01/2011/NQ – ĐHĐCĐ ngày 07/07/2011...

CMC thông báo v/v Phát hành CP trả cổ tức năm 2010, sửa đổi điều lệ và thay đổi nội dung ĐKKD

05/10/2011 C

Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Căn cứ:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết số 01/2011/NQ – ĐHĐCĐ ngày 07/07/2011;

Thông báo về Thủ tục chi trả cổ tức năm 2010 bằng CP cho cổ đông chưa lưu ký

12/09/2011 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo thủ tục chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông chưa lưu ký như sau...

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010 bằng CP

06/09/2011 N

Ngày 5/9/2011, Hội đồng quản trị của công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ như sau...

BCTC Hợp nhất giai đoạn từ 01/04/2011 đến 30/06/2011

15/08/2011 B

Vui lòng click đây để xem toàn văn Báo cáo

Nghị quyết HĐQT thông qua về hạn mức tín dụng tại MBank và ABBank

01/08/2011 N

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem tại đây.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook