Tin tức cổ đông

BCTC Công ty mẹ từ 01/04/2011 đến 30/06/2011

20/07/2011 B

Vui lòng click đây để download toàn văn báo cáo này.

CMC thông báo v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II

08/07/2011 C

Căn cứ: - Nghị quyết số 01/2011/NQ ĐHĐCĐ ngày 07/07/2011 của Công ty CP Tập Đoàn Công Nghệ CMC  - Nghị quyết số 12/2011/NQ HĐQT-CMC ngày 08/07/2011 v/v: “Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016)” ...

CMC thông báo v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ II

08/07/2011 C

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ II (2011-2016)...

CMC thông báo v/v Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II

08/07/2011 C

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo về việc Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2016)...

CMC Thông báo v/v Bầu trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016)

08/07/2011 C

Căn cứ :

- Nghị quyết số 01/2011/NQ ĐHĐCĐ ngày 07/07/2011 của Công ty CP Tập Đoàn Công Nghệ CMC...

Kết quả họp đại hội cổ đông 2011

08/07/2011 K

83 cổ đông và người được ủy quyền tham gia đại hội, đại diện cho 54.849.572 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

08/07/2011 H

Ngày 7/7/2011, Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại hội trường tầng 1, CMC Tower, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2011

07/07/2011 N

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ CMC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. 

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook