Tin tức cổ đông

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

07/07/2011 H

Tham dự Đại hội gồm có các công ty thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các cổ đông và các cán bộ nhân viên Tập đoàn.

 

BCTC Công ty Mẹ đã kiểm toán cho giai đoạn 1/4/2010 – 31/3/2011

05/07/2011 B

Nội dung chi tiết đề nghị quý vị click vào đây để xem.

Báo cáo thường niên 2010

04/07/2011 B

Click đây để download Bản báo cáo thường niên 2010 bằng tiếng Việt.

BCTC hợp nhất đã kiểm toán giai đoạn 1/4/2010 - 31/3/2011

30/06/2011 B

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem tại đây.

Nội dung chi tiết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2011

22/06/2011 N

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ CMC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Chi tiết như sau: ...

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook