Tin tức cổ đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

27/03/2018 B

Ngày 26/3/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình - tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Thành Nam - thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết Quý vị vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

TÀI LIỆU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

15/03/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

15/03/2018 B

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Danh Lam
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC
2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002%

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

05/03/2018 K

Ngày 05/03/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Hai ngày 26/03/2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

13/02/2018 B

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:
- Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 0102689445 ngày cấp: 30/06/2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

13/02/2018 B

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Trung Chính
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ tại Công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

13/02/2018 T

1.Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình

- Người nội bộ là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên Ban kiểm soát

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

PYN ELITE FUND TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CMC

09/02/2018 P

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook