Tin tức cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2018

30/11/2018 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên soát xét 2018

30/11/2018 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018

30/10/2018 B

Kính gửi:

- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về:

- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2018 (Giai đoạn từ 01/07/2018 - 30/9/2018) (Kèm theo Công văn giải trình)

Thông báo ngày giao dịch số cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

29/10/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Thay đổi lần 9

26/10/2018 G

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước: Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/10/2018.

Vui lòng xem thêm tại file đính kèm.

Trân trọng. 

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2018

22/10/2018 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

09/10/2018 B

Ngày 08/10/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, cụ thể như sau:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký

29/09/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông chưa lưu ký như sau:

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook