Tin tức cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017 (TỪ 01/10/2017 ĐẾN 31/12/2017)

30/01/2018 B

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III/2017 (giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017

29/01/2018

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC gửi đến quý vị báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

26/01/2018 B

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Kim Cương

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:        

PHÊ DUYỆT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CMC GLOBAL

24/01/2018 P

Ngày 23/01/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết v/v phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty con với những nội dung chính như sau:

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

22/01/2018 T

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Trung Chính

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ III NĂM 2017

22/01/2018 B

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2017 (Giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

19/01/2018 T

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức:  Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp       : 0102689445 ngày cấp: 30/06/2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan

05/01/2018 B

Ngày 05/01/2018 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ là bà Nguyễn Thị Thu Vân – vợ Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook