Tin tức cổ đông

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

02/01/2018 Q

Ngày 29/12/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Quyết định số 83928/2017/QĐ-CT-KTrT4 ngày 29/12/2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội v/v Xử lý vi phạm pháp luật về thuế trong các năm 2013, 2014, 2015 và 2016, theo đó:

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT NHÀ ĐẦU TƯ

25/12/2017 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) trân trọng kính mời các cổ đông, nhà đầu tư, chuyên viên phân tích các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ tham dự chương trình Họp mặt nhà đầu tư Quý III năm 2017 vào thời gian và địa điểm như sau:

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

15/12/2017 T

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Kim Cương

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

11/12/2017 T

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Thu Vân

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 011549066                   ngày cấp: 02/10/2004    nơi cấp: CA Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

05/12/2017 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau:

 

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

05/12/2017 T

Ngày 05/12/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ, theo đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty có sự thay đổi như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2017

29/11/2017 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính tổng hợp bán niên soát xét năm 2017.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook