Tin tức cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2017

29/11/2017 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2017.

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

29/11/2017 B

1. Thông tin về tổ chức đầu tư:

- Tên tổ chức đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư MVI

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102357016 cấp ngày: 02/12/2016 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 73 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

17/11/2017 B

1. Thông tin về tổ chức đầu tư:

- Tên tổ chức đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư MVI

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102357016 cấp ngày: 02/12/2016 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 73 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CMC ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

10/11/2017 C

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2017/NQ-HĐQT, ngày 09/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính các năm 2017, 2018, 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2017 (từ 01/7/2017 đến 30/9/2017)

30/10/2017 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Thời gian thực hiên giao dịch bán Cổ phiếu quỹ dự kiến

27/10/2017 T

Ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện công bố thông tin về giao dịch bán cổ phiếu quỹ tại công văn số 132/2017/CMC. Theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty xin công bố thời gian thực hiện giao dịch dự kiến cụ thể như sau:

Giao dịch bán cổ phiếu quỹ

23/10/2017 G

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ.

 

Vui lòng click đây để xem thông tin chi tiết

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2017

21/10/2017 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook