Tin tức cổ đông

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

17/10/2017 T
Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng k

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 05/10/2017

06/10/2017 B

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2017 v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN 11

06/10/2017

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, bản sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 05/10/2017

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

14/09/2017 T

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO MẤT VÀ XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

28/08/2017 T

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan

Ngày 25/8/2017 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2017 T

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Công ty xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

24/08/2017 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 như sau:

Thư mời tham dự Họp mặt nhà đầu tư Quý II năm 2017

21/08/2017 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) trân trọng kính mời các cổ đông, nhà đầu tư, chuyên viên phân tích các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ tham dự chương trình Họp mặt nhà đầu tư Quý II năm 2017 vào thời gian và địa điểm như sau:

1.Thời gian

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook