Tin tức cổ đông

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

27/09/2018 B

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây: - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 13

26/09/2018

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/7/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 13 ngày 25/9/2018.

Vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

CMC CORPORATION - ANNUAL REPORT - FY 2017

13/08/2018 C

Please find in the attached file hereby CMC Corporation's Annual Report FY2017. 

CMG: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/08/2018 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

06/07/2018 B

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo thường niên năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

29/06/2018 B

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị:

Thông báo đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

19/06/2018 T

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook